Landelijke pijnwerkgroep

NICU's

Wie zijn wij

In 1993 werd het symposium in de reeks “Zorg rond de pasgeborene” gewijd aan pijn. De titel van het symposium was “Pijn…bittere noodzaak?”. In de aanloop naar dat symposium toonde een landelijke enquete dat er behoefte was aan overleg met betrekking tot verpleegkundig beleid voor pijn bij pasgeborenen.

Alle 9 NICU’s (Neonatale Intensive Care Unit) in Nederland reageerden positief op de uitnodiging zitting te nemen in een werkgroep. Als naam werd gekozen voor Landelijke Pijnwerkgroep NICU’s. Naast  verpleegkundigen uit de centra neemt een neonatoloog deel aan de werkgroep, met als voornaamste doel het leveren van bijdragen aan medische en wetenschappelijke aspecten.

In de loop der jaren kende de werkgroep een wisselende samenstelling, maar altijd waren alle NICU’s vertegenwoordigd. In de huidige samenstelling bestaat de LPN uit verpleegkundigen en wetenschappers. Een overzicht is te vinden onder de optie “contact". 

Voor ouders zijn er twee samenvattingen beschikbaar om pijn bij gezonde pasgeborenen en pijn bij in het ziekenhuis opgenomen pasgeborenen te verminderen.