Landelijke pijnwerkgroep

NICU's

Doelstellingen

De doelstellingen van de LPN zijn:

  • Bijdragen aan het bewustzijn dat pasgeborenen en te vroeg geborenen pijn kunnen voelen.
  • Bijdragen aan het vergroten van de expertise van zorgverleners om pijn te kunnen herkennen.
  • Het formuleren van beleid om pijn bij pasgeborenen te voorkomen, minimaliseren en behandelen