Landelijke pijnwerkgroep

NICU's

Adviezen voor ouders

Ale pasgeborenen komen in aanraking met pijn. Denk bijvoorbeeld aan de hielprik. De meeste zorgverleners weten hoe pijn te herkennen, voorkomen en zo nodig te behandelen. In veel gevallen kunt u zelf een belangrijke rol spelen. Hoe u dat kunt doen leest u in onderstaande adviezen.