Landelijke Pijnwerkgroep

NICU's

Pijnbehandeling

Gezien de consequenties van neonatale pijn en de mogelijkheden die er zijn om pijn te meten kent de zorgverlener de verplichting om pijn te behandelen. De opties zijn echter beperkt. Er is slechts beperkte wetenschappelijke informatie over de werking en bijwerking(en) van analgetica bij pasgeborenen. Hieronder vindt u de doseringen zoals geadviseerd door het het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen.

 1.  EMLA

Zie hiervoor de Adviezen op deze website

 1.  Paracetamol

Indicatie: Pijn, acuut/post-operatief (kortdurend gebruik maximaal 2-3 dagen)

 • Oraal
 1. Postconceptionele leeftijd 28-32 weken :

30 mg/kg/dag in 3 doses.

 1. Postconceptionele leeftijd > 32 weken EN a terme neonaat :

60 mg/kg/dag in 3 doses.

 1. 1mnd-18jr :

90 mg/kg/dag in 4 doses.

 • Maximum dosis: 4 g/dag.
 • Rectaal
 1. Postconceptionele leeftijd 28-32 weken, ≥ 1,5 kg :

Startdosering: 20 mg/kg/dosis éénmalige dosis. Onderhoudsdosering: 40 mg/kg/dag in 2 doses.

 1. Postconceptionele leeftijd 32-36 weken :

Startdosering: 30 mg/kg/dosis éénmalige dosis. Onderhoudsdosering: 40 mg/kg/dag in 2 doses.

 1. Postconceptionele leeftijd>36 weken EN a terme neonaat : Startdosering: 30 mg/kg/dosis éénmalige dosis.

Onderhoudsdosering: 60 mg/kg/dag in 3 doses.

 1. 1mnd-18jr :

Startdosering: 40 mg/kg/dosis éénmalige dosis. Onderhoudsdosering: 90 mg/kg/dag in 3 doses.

 • Maximum dosis: 4 g/dag.
 • Intra-veneus
 1. Postconceptionele leeftijd 28 – 31 weken :

Startdosering: 20 mg/kg/dosis éénmalige dosis. Onderhoudsdosering: 20 mg/kg/dag in 2 doses.

 1. Postconceptionele leeftijd 31 – 36 weken :

Startdosering: 20 mg/kg/dosis éénmalige dosis. Onderhoudsdosering: 30 mg/kg/dag in 3 doses.

 • Maximum dosis: 30 mg/kg/dag.
 1. Postconceptionele leeftijd > 36 weken :

Startdosering: 20 mg/kg/dosis éénmalige dosis. Onderhoudsdosering: 40 mg/kg/dag in 4 doses.

 • Maximum dosis: 40 mg/kg/dag.
 1. 1mnd-18jr :

Startdosering: 20 mg/kg/dosis éénmalige dosis. Onderhoudsdosering: 60 mg/kg/dag in 4 doses.

 • Maximum dosis: 4 g/dag.
 • De paracetamol intraveneuze oplossing wordt toegediend als een 15-minuten intraveneus infuus. Het minimum interval tussen iedere toediening dient 4 uur te zijn.
 1.  Morfine
 • Intra-veneus
  • Neonaten:

Startdosering: 0,05 mg/kg in 60 min. Onderhoudsdosering: 0,125-0,25 mg/kg/dag, continue infuus.

   • Toedienen onder bewaking.
   • Bij onvoldoende effect kan uurdosis als bolusinjectie worden gegeven, stapsgewijs ophogen.
  • 1mnd-18jr:

Startdosering: 0,1 mg/kg in 5-10 min. Onderhoudsdosering: 0,25 mg/kg/dag, continue infuus.

 • Toedienen onder bewaking.
 • Bij onvoldoende effect kan de uurdosis als bolusinjectie worden gegeven, stapsgewijs ophogen.

Disclaimer

De LPN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de alhier genoemde doseringsadviezen. De Richtlijn Pijnmeting en Behandeling van Pijn bij Kinderen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde is leidend. Verdere informatie is ook te verkrijgen op www.kinderformularium.nl